Wie kan mij helpen bij het indienen van een klacht?

U bepaalt zelf of en door wie u zich laat bijstaan bij het indienen van een klacht.

Voor advies en antwoorden op uw vragen kunt u terecht bij het Landelijk Meldpunt Zorg. Het meldpunt lost uw klacht niet op. Dit is de verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder zelf.

Ook kunt u terecht bij een klachtenfunctionaris. Elke zorgaanbieder moet over een klachtenfunctionaris beschikken. Een klachtenfunctionaris is een medewerker die u kan informeren over de klachtenregeling. Hij kan u ook helpen, bijvoorbeeld met het opschrijven van uw klacht, het geven van praktische tips of door een gesprek te regelen tussen u en de zorgaanbieder. Als u het spannend vindt om alleen met de zorgaanbieder te spreken, kan de klachtenfunctionaris bij het gesprek aanschuiven.

Bent u op zoek naar hulp bij het schrijven van een brief of het voorbereiden van een gesprek met een zorgaanbieder? Kijk dan naar de voorbeeldbrief op deze website of naar de tips voor een gesprek.

Het Landelijk Meldpunt Zorg kan voor u bijhouden of de zorgaanbieder uw klacht op tijd afhandelt. Volgens de wet moet er binnen zes weken een oordeel zijn over uw klacht. De zorgaanbieder mag deze termijn met maximaal vier weken verlengen. Hij moet u hiervan op de hoogte brengen en duidelijk uitleggen waarom het langer duurt.

Wij kunnen de afhandeling van uw klacht volgen
Het Landelijk Meldpunt Zorg kan de afhandeling van uw klacht volgen. Als de zorgaanbieder te laat reageert, kunnen wij namens u contact opnemen als u dat wenst. U kunt dit aangeven bij een medewerker van het Landelijk Meldpunt Zorg.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.