Wie kan een klacht indienen bij een zorgaanbieder?

U kunt zelf een klacht indienen bij uw zorgaanbieder. U kunt ook iemand machtigen dit voor u te doen.

U kunt ook namens iemand anders een klacht indienen, bijvoorbeeld als ouder, familielid, wettelijk vertegenwoordiger (mentor, curator of bewindvoerder) of mantelzorger. Ook nabestaanden kunnen een klacht indienen.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.