Wie is verantwoordelijk voor het Landelijk Meldpunt Zorg?

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is eindverantwoordelijke voor het Landelijk Meldpunt Zorg.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.