Wat kunt u verwachten van het Landelijk Meldpunt Zorg?

Het Landelijk Meldpunt Zorg (LMZ) biedt u een luisterend oor, informatie en advies als u een vraag of klacht heeft over de zorg. U kunt ons bellen, ons contactformulier invullen of een brief schrijven. Het LMZ lost uw klacht niet op. Dit is de verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder zelf.

Wat doen wij voor u?
Wij denken met u mee over de mogelijkheden die u hebt om uw klacht op te lossen. Wij geven u een passend advies. We vragen uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, en de gegevens van de zorgaanbieder waarover u een klacht heeft. U bent niet verplicht deze gegevens aan ons door te geven.

Ook stellen we u vragen over uw klacht en wat u met het melden van uw klacht wilt bereiken. Deze gegevens leggen we vast. Dit doen we om 2 redenen:

Voor een vervolgcontact
Belt of mailt u ons nog een keer? Bijvoorbeeld omdat uw probleem nog niet opgelost is? Dan kunnen wij zien wat er in het eerdere contact besproken is. U hoeft dan niet nog een keer uw verhaal te vertellen.

Voor de samenwerking met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
Het LMZ is een onderdeel van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Uw gegevens zijn belangrijk voor het werk dat de inspectie doet. Wij gebruiken uw vragen en klachten voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Als wij denken dat onderzoek nodig is, leggen wij uw klacht voor ter beoordeling aan onze inspecteurs. Hiervoor vragen wij uw toestemming.

Wilt u meer weten over ons privacybeleid? Lees dan de informatie op onze pagina privacy.

Let op!

Houdt u er rekening mee dat de inspectie kan besluiten dat een onderzoek niet nodig is. Het Landelijk Meldpunt Zorg heeft geen invloed op deze beslissing.

Signaaloverzicht
Het Landelijk Meldpunt Zorg maakt elke dag een overzicht van alle ontvangen klachten. Hierin zijn uw persoonsgegevens niet opgenomen. Wel de naam van de zorgaanbieder en een korte beschrijving van uw klacht. Dit overzicht noemen wij het signaaloverzicht. De inspectie gebruikt het signaaloverzicht bij het toezicht op de kwaliteit van zorg.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.