Wat is mediation?

U kunt ervoor kiezen uw klacht op te lossen via een onpartijdige deskundige die gespecialiseerd is in het oplossen van conflicten. Deze persoon heet ook wel een mediator. Aan de inzet van een mediator zijn kosten verbonden. Uw zorgaanbieder moet met de inzet van een mediator akkoord gaan.

Inzet mediator

Mediator zoeken

Kosten

Geen oplossing

Vragen

Inzet mediator

Een bemiddelaar of mediator is een onpartijdige persoon die gespecialiseerd is in het oplossen van conflicten. Een mediator organiseert 1 of meer gesprekken met u en uw zorgaanbieder. U kunt een mediator inschakelen als u uw klacht in overleg met uw zorgaanbieder wilt oplossen en een gesprek met de klachtenfunctionaris bijvoorbeeld niet heeft geholpen.

Een mediator neemt geen standpunt in en bedenkt geen oplossingen, maar helpt u en uw zorgaanbieder samen een oplossing te zoeken voor uw klacht. Uiteraard is het van belang dat beide partijen open staan voor dit overleg, dus ook uw zorgaanbieder moet vooraf aangeven bereid zijn mee te werken. De kracht van een mediator is dat hij mensen (weer) met elkaar in gesprek brengt. De inzet van een mediator is dan ook vaak gericht op het herstellen van het vertrouwen.

Mediator zoeken

Wilt u een mediator inschakelen? U kunt zelf een mediator kiezen en benaderen. Op het internet kunt u de contactgegevens van verschillende organisaties vinden die zich toeleggen op mediation in de gezondheidszorg, bijvoorbeeld via de Nederlandse Mediatorsvereniging.

Kosten

Aan de inzet van een mediator zijn kosten verbonden. Soms vergoedt de zorgverzekeraar de kosten.

Geen oplossing

Leidt de inzet van een mediator niet tot een oplossing van uw klacht? Dan kunt u een officiƫle klacht indienen bij de geschilleninstantie waarbij uw zorgaanbieder is aangesloten. De geschilleninstantie kan een onafhankelijke uitspraak doen over uw klacht. Ook kan de geschilleninstantie een schadevergoeding toekennen. U moet uw klacht schriftelijk bij de geschilleninstantie indienen.

Vragen?

Hebt u nog vragen? Neem contact op met het Landelijk Meldpunt Zorg.

 

De Rijksoverheid. Voor Nederland.