Kan ik bij het Landelijk Meldpunt Zorg terecht met een klacht over de jeugdhulp?

Vanaf 1 mei 2018 kunt bij het Landelijk Meldpunt Zorg (LMZ) met klachten over jeugdhulp terecht. Wij hebben hiervoor een contactformulier. U kunt ook bellen op telefoonnummer: 088 - 120 50 05. We zijn op werkdagen bereikbaar van 09.00 - 17.00 uur.

Soms verwijzen wij u door naar organisaties die u beter kunnen helpen. Want waar u uw klacht over jeugdhulp moet indienen, hangt af van de inhoud. Hieronder geven wij een overzicht van de verschillende organisaties in de jeugdhulp. 

Maakt u zich zorgen over een kind?

Veilig Thuis

Als u zich zorgen maakt over een kind (of kinderen) in uw omgeving, dan kunt u dit melden bij Veilig Thuis. Veilig Thuis is het Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Dit zijn regionale organisaties waar slachtoffers, daders én omstanders terecht kunnen voor deskundige hulp en advies. Veilig Thuis geeft advies en biedt ondersteuning, ook aan professionals.

Wilt u een klacht indienen over de jeugdhulp?

Heeft u een klacht over de jeugdhulp en wilt u daar een oplossing voor, dan verwijzen wij u door naar de instelling waar uw klacht over gaat. Het in behandeling nemen van individuele klachten behoort namelijk niet tot de taken van de inspectie.

Het is de verantwoordelijkheid van instellingen om zelf klachten op te lossen of hier een uitspraak over te doen. Daarom moet elke instelling beschikken over een onafhankelijke klachtencommissie. Meer hierover staat geschreven op de website van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

AKJ

Ook kunt u terecht bij het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg - vertrouwenspersonen in de jeugdhulp (AKJ). Iedereen die te maken heeft met jeugdhulp en daar vragen of klachten over heeft, kan gratis ondersteuning krijgen van een vertrouwenspersoon van het AKJ. U kunt bellen naar 088-5551000, mailen naar info@akj.nl, of chatten op www.akj.nl (de chat is open van maandag tot en met donderdag van 16:00-18:00 uur en op vrijdag van 15:00-17:00 uur).

Is uw aanvraag voor jeugdhulp afgewezen?

De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdhulp. Als de gemeente uw aanvraag voor jeugdhulp heeft afgewezen, kunt u uw klacht daar neerleggen. Het Landelijk Meldpunt Zorg kan u helpen bij het vinden van de contactgegevens.

Wilt u weten hoe u een mogelijke misstand in de jeugdhulp bij de inspectie kunt melden?

Dan bent u bij het Landelijk Meldpunt Zorg aan het juiste adres. Het LMZ is het burgerportaal van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Als u het LMZ belt, luisteren wij naar u en geven informatie en advies op maat. Daarnaast bekijken wij eerst of uw melding over de jeugdhulp gaat. Wij doen dit omdat instellingen soms niet onder ons toezicht vallen, maar onder het toezicht van een andere inspectie.

Kan ik anoniem melden?

U kunt anoniem contact zoeken met het LMZ. Wij vragen u ons in dat geval te bellen en dit direct aan de medewerker te laten weten.

Vragen?

Wilt u meer weten over wanneer en hoe de inspectie meldingen over jeugdhulp behandelt? Lees verder op de website van de inspectie of de Leidraad Meldingen Jeugd.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.