Privacy

Persoonsgegevens die het Landelijk Meldpunt Zorg verzamelt via deze site, telefonisch of via de post, gebruiken wij alleen voor het doel waarvoor u ze hebt doorgegeven. Daarmee voldoet het meldpunt aan de privacywetgeving.

Hoe gaat het Landelijk Meldpunt Zorg om met uw persoonsgegevens?

Als u een vraag stelt of een klacht wilt melden, kunt u gebruik maken van het contactformulier. Op dit formulier is het invullen van enkele persoonsgegevens, zoals uw naam en adres, verplicht. Wij gebruiken uw gegevens:

  • om u een reactie terug te sturen op uw vraag;
  • om contact met u op te nemen als uw vraag niet voldoende duidelijk is of als u aangeeft dat u persoonlijk advies van ons wilt.

Wij geven uw gegevens niet door aan anderen, tenzij u daar uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven. We gebruiken uw gegevens ook niet voor andere doeleinden, bijvoorbeeld het toesturen van een nieuwsbrief. Wij

Onderdeel van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Het LMZ is een afdeling van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Meer informatie over onze informatie-uitwisseling met onze collega's van het toezicht leest u bij 'Uw privacy bij een melding'.

Gegevens kunnen echter wel worden gebruikt voor opsporing, als via de site strafbare feiten worden gemeld of strafbare uitlatingen worden gedaan (en verdere uitzonderingen zoals genoemd in artikel 43 Wet bescherming persoonsgegevens). We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt dat alleen die gegevens worden gebruikt die u zelf actief heeft achtergelaten.

Wat is de Wet bescherming persoonsgegevens?

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) helpt de privacy van burgers te beschermen. De Wbp is onder andere van toepassing op gegevens die verwerkt worden via websites van ministeries. De Autoriteit Persoonsgegevens is toezichthouder op de Wet bescherming persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot een persoon. Voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam of een huisadres, maar ook een e-mailadres of informatie over uw gezondheid zijn persoonsgegevens.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.