Organisatie

Het Landelijk Meldpunt Zorg is opgericht om mensen te helpen met advies en informatie over de afhandeling van klachten over de kwaliteit van zorg. Het LMZ levert een bijdrage aan de verbetering van de klachtenafhandeling in de zorg. En jaarlijks geven wij een klachtbeeld uit. Zo komt er meer duidelijkheid over klachten in de zorg. 

Onderdeel van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Wij zijn een onderdeel van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Zie en hoor hiernaast het verhaal van IGJ: Gezond vertrouwen. Voorgelezen door inspecteur-generaal Ronnie van Diemen.

Meer informatie over de organisatie

 • Uitgeschreven tekst

  • Gezondheid is het grootste goed in ons leven. Daarom is goede gezondheidszorg en jeugdhulp zo belangrijk. Gelukkig kunnen we hier in Nederland op vertrouwen. Dat willen we graag zo houden.

   Daarom houdt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd toezicht op de veiligheid en de kwaliteit van de zorg. Zorg is mensenwerk. Om die reden onderzoeken we of zorgaanbieders de zorg voldoende afstemmen op de behoeften van de patiÎnt of cliÎnt. Daarnaast bekijken we of de samenwerking tussen zorgaanbieders onderling goed verloopt. Begrijpt iedereen zijn rol in het zorgnetwerk, met respect voor die van anderen?

   Op deze manier dragen zorgaanbieders actief bij aan het bevorderen van kwaliteit van leven. Van de patiënt of cliënt, van ouders Èn van mantelzorgers.

   We werken vanuit een houding van gezond vertrouwen. Dat betekent dat we er vanuit gaan dat zorgaanbieders voortdurend open staan voor verbetering en vernieuwing. En dat ze open zijn over wat goed of minder goed ging. Als verbeteringen uitblijven of als er acuut gevaar is voor de patiëntveiligheid grijpen we op passende wijze in.

   We delen onze kennis en ons onafhankelijk oordeel over zorgaanbieders. Zo kunnen zorgaanbieders van elkaar leren.

   Kortom, door gezond vertrouwen, openheid en ons onafhankelijke oordeel bevorderen we de kwaliteit en de veiligheid van de Nederlandse gezondheidszorg en jeugdhulp. Nu, en in de toekomst.

Ik heb een klacht, wat nu?

Vaak zijn er verschillende mogelijkheden om uw klacht op te lossen. Meer weten? Doe de Klachtenwijzer.

Een vraag aan het Landelijk Meldpunt Zorg?

Vul het contactformulier in, schrijf een brief of bel ons op 088 - 120 50 20 (op werkdagen van 9.00 - 17.00 uur).

De Rijksoverheid. Voor Nederland.