Een klacht over de zorg? Het Landelijk Meldpunt Zorg informeert en adviseert u.

Het Landelijk Meldpunt Zorg geeft informatie en advies indien u een vraag of klacht heeft over de kwaliteit van zorg. Wij lossen geen klachten op, maar helpen u wel verder. Zo informeren we u over de mogelijkheden uw klacht op te lossen, beantwoorden we uw vragen en helpen we u met praktische tips. Wij zijn een onderdeel van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Deze organisatie is in oprichting.

Wat kunt u verwachten van het Landelijk Meldpunt Zorg?

Ik heb een klacht. Wat nu? Ik heb een vraag

Direct verder?

Over deze website

Op deze website vindt u informatie over de verschillende mogelijkheden om een klacht op te lossen. U kunt ook de Klachtenwijzer doen. De Klachtenwijzer wijst u aan de hand van een aantal vragen de weg naar 1 of meer mogelijkheden om uw klacht op te lossen. Daarnaast kunt u op deze website een klacht melden, een vraag stellen of meer lezen over het Landelijk Meldpunt Zorg.

Fusie Inspectie voor de Gezondheidszorg en Inspectie Jeugdzorg

Per 1 oktober 2017 zijn de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg gefuseerd tot één organisatie: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting. De toevoeging ‘in oprichting’ is omdat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd wettelijk gezien nog geen formele naam is. We zijn in afwachting van een besluit van de Tweede Kamer en Eerste Kamer hierover.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.